Handelsbetingelser

1. Aftalevilkår

Aftalen består af nedenstående salgsbetingelser, samt oplysninger angivet i betalingsløsningen og eventuelle særskilte aftale vilkår. Ved eventuel modstrid mellem disse oplysninger, er det de eventuelle særskilte aftaler mellem parterne, der er de afgørende, hvis disse ikke er modstridende lovgivningen. Aftalen suppleres derudover med relevante lovbestemmelser, der regulerer køb af varer mellem virksomheder og forbrugere.
 

 

2. Parter  

Firmanavn: Philippa Studios Danmark
E-mail: Support@philippastudios.dk
CVR nummer: 42007811

Køberen er den forbruger som foretager bestillingen. Denne vil efterfølgende betegnes som køber/køberen. 
 

 

3. Pris

Den oprindelige pris som er angivet på varen, er den totale pris køberen skal betale. Denne pris inkluderer alle moms afgifter og ekstra omkostninger. Yderligere omkostninger som sælgeren ikke har informeret om før købet, skal køberen ikke bære. 
 

 

4. Indgåelse af aftale

Aftalen er bindende for begge parter, når køberen har sendt sin bestilling til sælgeren.

Aftalen er dog ikke bindende, hvis der har været en tastefejl eller stavefejl i sælgerens tilbud i onlinebutikken eller i køberens ordre og den anden part indså eller burde have indset, at en sådan fejl eksisterede.

 

5. Betaling

Sælger kan kræve betaling for varen fra det tidspunkt hvor den bliver afsendt fra sælgeren til køberen. Hvis køberen bruger et kreditkort eller betalingskort, når hun eller han betaler, kan sælger reservere købsprisen på kortet ved bestilling. Beløbet opkræves samme dag som varen sendes.

 

6. Levering

Levering finder sted, når køberen eller repræsentant for køberen har modtaget varen.

Hvis leveringstiden ikke er angivet i ordreaftalen, skal sælgeren levere varen til køberen uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter ordren er afgivet fra kunden. Varen skal leveres til køberen, medmindre andet er aftalt mellem parterne.
 

 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varer købt hos Philippa Studios overgår til køberen, når varen modtages.
 

 

8. Fortrydelsesret

Køberen kan fortryde købet af varen i henhold til bytte- og returret. Der ydes 14 dages fuld bytte- og returret med fuld tilbagebetaling (ekskl. forsendelse) fra den dag køberen modtager varerne. Varerne skal returneres i original emballage og i ubrugt stand. Ved returnering vedlægges en udfyldt returseddel med navn, adresse og ordre nummer. Returseddel kan findes på Philippastudios.dk under Retur. Ender den 14 dages frist udenfor en arbejdsdag forlænges fristen til nærmeste arbejdsdag.

Fortrydelsesfristen anses som overholdt, hvis varen er sendt retur inden fristen er udløbet. Køberen har bevisbyrden for at fortrydelsesretten har været gældende. Køberen kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måde for at undersøge varens art, egenskaber og funktion uden at fortrydelsesretten bortfalder. Hvis test eller test af varen overskrider hvad der er berettiget og nødvendigt, kan køberen være ansvarlig for enhver nedsat værdi af varen.

Sælger er forpligtet til at tilbagebetale købsprisen til køberen uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage fra sælger blev underrettet om købers beslutning om at udøve fortrydelsesretten. Sælger har ret til at tilbageholde betaling, indtil varerne er modtaget fra køberen, eller indtil køberen har fremlagt dokumentation for, at varerne er returneret. 

 

9. Forsinkelse og manglende levering - Købernes rettigheder og frist for rapportering af krav

Hvis sælgeren ikke leverer varerne, eller leverer dem for sent i henhold til aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køber eller omstændigheder fra købers side, kan køber opsige aftalen og kræve pengene tilbage fra sælgeren. I tilfælde af et krav om misligholdelsesret skal meddelelsen af ​​bevismæssige årsager være skriftlig (f.eks. E-mail).

Kompensation: Køberen kan kræve erstatning for et mindre tab som følge af forsinkelse. Dette gælder dog ikke, hvis sælgeren beviser, at forsinkelsen skyldes en hindring uden for sælgerens kontrol, som ikke med rimelighed kunne have været taget i betragtning på tidspunktet for aftalen.

 

10. Fejl og mangler på varen - købers rettigheder og tidsfrist for reklamation.

Hvis der er en fejl eller mangel ved varen, skal køberen inden for en rimelig tid efter, at den blev opdaget eller burde være blevet opdaget, meddele sælgeren, at han eller hun vil påberåbe sig manglen. 

Hvis varen har en mangel, og dette ikke skyldes køber eller omstændigheder på købers side, kan køber tilbageholde købsprisen eller kræve korrektion af varen og genlevering.

Reglerne om klager gælder ud over og uafhængigt af reglerne om fortrydelsesret og eventuelle garantier fra sælgeren.

Korrektion eller genlevering af varen: Køberen kan vælge at gøre krav på manglen. Sælgeren kan ikke desto mindre modsætte sig købers krav, hvis gennemførelsen af ​​kravet er umulig, eller sælgeren medfører urimelige omkostninger. Korrektion eller genlevering skal ske inden for en rimelig tid. 

Prisnedsættelse: Køberen kan kræve en passende prisnedsættelse, hvis varen ikke rettes eller returneres.

Annullering: Hvis varen ikke er repareret eller returneret, kan køberen også annullere købet, hvis manglen ikke er ubetydelig. 

 

11. Personoplysninger

Den person, der er ansvarlig for behandling af indsamlede personoplysninger er sælgeren. Medmindre køberen accepterer noget andet, kan sælgeren kun indsamle og opbevare de personoplysninger, der er nødvendige for, at sælgeren kan opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. Købers personlige oplysninger videregives kun til andre, hvis det er nødvendigt for sælgeren at gennemføre aftalen med køberen eller i lovbestemte tilfælde. 

 

12. Ordrebekræftelse

Når sælgeren har modtaget købers ordre, skal sælgeren uden unødig forsinkelse bekræfte ordren ved at sende en ordrebekræftelse til køberen. Det anbefales, at køberen kontrollerer, om ordrebekræftelsen matcher ordren med hensyn til antal, varetype, pris osv. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem ordren og ordrebekræftelsen, skal køberen kontakte sælgeren inden for en rimelig tid for at afklare afvigelsen.